ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
แก้วจอมแก่นHot!
วรรณกรรมเยาวชนพระราชนิพนธ์ที่ได้รับการยกย่องเผยแพร่อย่างกว้างขวางมาแล้ว แม้เวลาจะผ่านพ้นไปหลายทศวรรษ คุณค่าอันงดงามทางปัญญาและอารมณ์ยังคงเด่นชัด ควรแก่การรับรู้เข้าใจของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
165.00 บาท156.75 บาท
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพ่อหลวงHot!
พระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน
120.00 บาท114.00 บาท
ไกลบ้าน (ปกแข็ง)Hot!
พระราชนิพนธ์ใน "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เป็นหนังสือรวมพระราชหัตถเลขารายวัน รวม 225 วัน จำนวน 43 ฉบับ ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นขณะเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศ
650.00 บาท617.50 บาท
เย็นสบายชายน้ำHot!
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
170.00 บาท
ข้าวไทยไปญี่ปุ่นHot!
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 30
150.00 บาท
สิงคโปร์สัญจรHot!
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
150.00 บาท
รอยยิ้มหมีขาวHot!
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
150.00 บาท
ลาวตอนใต้Hot!
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
100.00 บาท
เล่าเรื่องเมืองฝรั่งHot!
พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องประเทศฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน เมื่อเดือนพฤษาคม พุทธศักราช 2523 พร้อมด้วยพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในประเทศต่าง ๆ
200.00 บาท
นารีนคราHot!
"นารีนครา" นวนิยายสะท้อนสังคมและความงดงามของ "ความเป็นหญิง" ซึ่งมิได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกอันชวนให้หลงใหล หากแต่อยู่ในพลังและบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่
185.00 บาท175.75 บาท
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>