ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
179.00 บาท170.05 บาท
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2
สรุปเนื้อหาสำคัญ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
249.00 บาท236.55 บาท
คัมภีร์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1-2
สรุปเนื้อหาครอบคลุม แบ่งเป็นระบบให้เข้าใจง่าย โจทย์ฝึก เพิ่มทักษะความเข้าใจ เทคนิคคิดวิเคราะห์โจทย์
169.00 บาท160.55 บาท
คลังข้อสอบ สังคม ม.ปลาย
รวมทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย แบ่งตะลุยโจทย์ตามหัวข้อ อ่านสะดวก เฉลยละเอียดที่สุด ครบจน ในเล่มเดียว พิเศษ! เก็งข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ และ O-NET รวม 4 ชุด (มีเฉลยละเอียด)
390.00 บาท370.50 บาท
Dia-gram-mar 2
คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี!
170.00 บาท161.50 บาท
อ่านเสริมเพิ่มทักษะความรู้ 5 วิชาหลัก ประถม 4
สรุปเข้ม 5 รายวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฝึกหลากหลายเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้
395.00 บาท375.25 บาท
แบบเรียน ก.ไก่ ฉบับมาตรฐาน
สำหรับชั้นอนุบาล และเด็กเล็กเรียนที่บ้าน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ธุรกิจคุณจะก้าวกระโดด
หนังสือที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นกว่าที่เคย ทั้งการค้าขาย ทำธุรกิจ และการท่องเที่ยว
169.00 บาท160.55 บาท
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions Hot!
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
เก่งคำนวณ บวกลบเลขระคน ประถมต้น แบบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
สนุกกับกิจกรรม การบวกลบเลขระคน ที่จะช่วยให้น้อง ๆ จดจำได้อย่างแม่นยำ ท่องจำจนขึ้นใจ
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>