ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
คู่มือติวภาษาอังกฤษ สอบเข้า ป.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ
รวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้า ป.1 โรงเรียนดัง เน้นการสังเกต จดจำ การอ่าน และการเขียนอย่างถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เสริมทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมเฉลยท้ายเล่ม
Perfect Biology สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.1, ม.2 และ ม.3 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย พิชิต O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม, สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา, มหิดล, จุฬาภรณ์
Super Chemistry สรุปเข้มเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาวิชาเคมี ม.4, ม.5 และ ม.6 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด พิชิต PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง และระบบใหม TCAS
สรุปภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับลำสุด) เน้นการอ่าน การขียน และสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
คู่มือสอบนิติกร กรมชลประทาน
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกร โดยวิธี สอบข้อเขียน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดรใน ศาลปกครอง พ.ศ.2542
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
คู่มือสอบวิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกอบด้วย วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
ฝึกพูดจีนให้เป๊ะ! Perfect ChineseHot!
เรียนพูดจีนจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันกับการ์ตูนน่ารัก ๆ รวมบทสนทนา ตัวอย่างประโยค และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย เข้าใจง่าย พูดได้เป๊ะ โต้ตอบทันใจ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน และบัญชี ฯลฯ
คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>