ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย Hot!
ประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของพระบรมมหาราชวัง พระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 3 แห่ง ได้แก่ พระราชวังดุสิต พระราชวังพญาไท และพระราชวังบางปะอิน และวังเจ้านายที่สำคัญ 6 แห่ง
Happy Love
จงอย่ารักใครด้วยสมอง แต่ต้องรักด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณ แล้วความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป
เปลี่ยนประวัติศาสตร์อันน่าพิศวง ให้กลายเป็นเรื่องง่าย เข้าใจได้เร็ว
จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย
บอกเล่าเรื่องราวของ "คติจักรพรรดิราช" ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐ จารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราชในปัจจุบัน
เสวยราชสมบัติกษัตรา
ประมวลข้อมูลสำคัญที่น่ารู้และเกี่ยวข้องกับ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พระราชพิธีสำคัญของทุกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม
เรียนรู้ความเป็นมาของ "ผ้าเขียนทอง" ซึ่งพัฒนามาจาก "ผ้าลายอย่าง" ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่นHot!
"การเปลี่ยนแปลง" ที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ครั้งแล้วครั้งเล่า...
อ่านสยามตามแอนนา : การบ้านและการเมืองในราชสำนักคิงมงกุฎ
บันทึกสิ่งที่พบเจอด้วยตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจากจุดยืนต่างวัฒนธรรมและความเชื่อ แต่บันทึกของแอนนาอาจมีสีสันกว่า เพราะโอกาสได้รับรู้ทั้งการบ้านและการเมืองของราชสำนัก ในวงลึกกว่าชาวต่างชาติคนใด ๆ
เขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็นHot!
คลี่ปมอาณานิคมความรู้และการเมืองเบื้องหลังชนบทศึกษา
เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist
การเสียดินแดนมลายูในประวัติศาสตร์ชาติแบบพล็อตเรื่องหลัก ถูกอธิบายไว้ด้วยความเจ็บช้ำและสูญเสียของคนทั้งประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้ว "เราเสียดินแดน" จริงหรือ?
ครูบาคติใหม่ แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล
ลอบดูหลังสบงจีวร เปิดศรัทธาที่ซ่อนอยู่กับบาตรสงฆ์
ดูรายการสินค้าเพิ่มเติม >>>>